Faculty List


Language


Guest Faculty


English

Girish N
Shubha Gowri O.

Kannada

Abdul Rahiman
Yashu Kumar D

Hindi

Vaishali Salian
Charan Raj

Arts


Guest Faculty


Economics

Mr. Nithin Kumar S.
Mr. Babu K.M.

History

Ms. Madhushree J Shriyan
Mrs. Supriya A

Journalism

Ms. Preetha M R Menezes
Ms. Ashwini

Commerce


Guest Faculty


Ms. Shilpa K
Mrs. Ashwini Kunder
Mrs. Akshatha
Mr. Mahammad Rizwan
Mr. Mohammed Muneer
Mr. Santhosha

Computer Science


Guest Faculty


Mr. Jayaprakash Albert
Mr. Venkatesh K. G.
Mrs. Latha K. V.
Ms. Deepthi
Mr. Riyaz